غارشفق

غار شفق یکی از زیباترین غارهای ایران است که در شهرستان جهرم بخش سیمکان در75 کیلومتری جهرم و دقیقا روبروی روستای کوشکسار قرارگرفته است.این غار دارای آب فراوان، چاههای متعددو استالاگمیت و استالاکتیت های بی شماری است دهانه ورودی این غار در ارتفاع 200 متری از کف دره قرار دارد و نام این دره که غار در آن قرار گرفته است تنگ تیهو می باشد و این به خاطر تیهو های فراوانی است که در این تنگه قرار دارد.