اماکن تاریخی و سیاحتی

الف. قلعه تیر خدا:از آثار تاریخی خفر است که ابن بلخی در فارسنامه و مستوفی در نزهت القلوب،از آن یاد می کندد.امروزه تنها آثاری از شالوده های آن باقی مانده است که گویی همچنان ابهت و استحکام گذشته را نشان می دهد.

ب .بقعه شیخ خلیفه:این بقعه در آبادی جزه و در یک کیلومتری جنوب باب انار قرار دارد.بقعه شیخ علی خلیفه،مزین به کاشی های معرقی است که در سالهای متمادی،به یغما رفته و فقط کاشی های محرابی آن بقعه باقی مانده است.در سال 1316 ه.ش،اداره فرهنگ جهرم،آن را به موزه پارس انتقال داد و اکنون در آن موزه موجود است.هم اکنون گنبد بقعه،ویران شده و سنگ قبرهای آن در زیر خاک و آجر فرو ریخته سقف،مدفون شده است.

پ. قبرجاماسب(جانبازحکیم):درجنوب شرقی روستای کراده و کاره با 5/5متر ارتفاع بر روی سطح تپه،دیوار یسنگی قرار دارد.این مقبره هیچ مدخل وروزنه ای به داخل ندارد.مواد ساختمانی بکار رفته در آن،گچ و سنگ تراشیده است که مرحوم فرصت الدوله در آثار عجم،تحلیل مفصلی از آن کرده است.

ت .خانه گبر ها:در قسمت شمال غربی تادوان،تنگه ای وجود دارد که به تنگ تادوان مشهور است.این تنگه دارای آثار قدیمی بسیاری است که از لحاظ تاریخی و باستان شناسی دارای اهمیت است.در بررسی دیوارهای غربی و شرقی تنگه،آثار خانه های تودرتو،به چشم می خورد که همگی از سنگ و ساروج ساخته شده است.نکته ای که بیشتر،توجه بیننده را جلب می کند،تونل های ارتباطی بین خانه هاست که به طور شگفت انگیزی ازداخل سنگ های کوه،به شکل مکعب مستطیل،کنده شده است.

ث.غار بزرگ تادوان:در سمت شرقی تنگه تادوان بالای کوه،غارطبیعی بسیار بزرگی وجود دارد که تاکنون شاید ده ها گروه از شهرهای مختلف ایران و کشورهای خارجی برای تحقیق به داخل آن رفته اندو نتوانسته اند مسافتی بیشتر،جلو بروند این غار،دارای مسیرهای مختلف و تنگ و تاریک است که برای رفتن به داخل آن،نیاز به امکانات کوه نوردی و غارپیمایی است.

ج.دره کنیزان:از دیگر تاریخی منطقه خفر،دره ای به نام دره ی کنیزان واقع در دامنه شمالی کوه سپیدار و سمت جنوبی آسمانجرد است.داخل این دره،آثار حوض و تنوری است که از سنگ و ساروج ساخته شده است و به اسباب گلی معروف است.

چ.تنگ خونی:تنگ خونی،مکانی است که نام آن خواننده یا شنونده را به کنجکاوری می دارد وبه تماشای این منطقه راغب می کند. تنگ خونی،تنگه ای است که در راه قدیم ارتباطی شیراز- جهرم وخفر- شیراز از آن می گذشته است.

ح. کاروانسراها:در منطقه خفر،3 کاروانسرا وجود دارد که مربوط به دوران حکومت شاه عباس صوفی است و محل این کاروانسراها،روستاهای برایجان،آسمانجرد و تادوان است.

خ . آثار تاریخی گاره:در شمال روستای گاره،تپه ی بلندی وجود دارد که از نظر باستان شناسی،درخور توجه است. این تپه از دور،شکل دایره دارد واز نزدیک،ضلع جنوبی آن به شکل مخروط پهن شده بلندی است.ضلع شرقی آن به شکل یک چها ضلعی است و اگر از بالا به سطح فوقانی تپه نگاه کنیم،مربعی جلوه گر می شود که مساحت آن حدود 5000متر مربع است.