مسجد و مدرسه خان

این اثر مربوط به دوره صفویه در غرب شهر جهرم قرار گرفته و مصالح آن از خشت، گل، آجر، سنگ و گچ می باشد.بانی آن شخصی است به نام حاج محمد حسن خان.این بنا حدود 200سال قبل توسط یکی از افراد خاندان موسس آن تعمیر گردیده که تاریخ تعمیر آن با حروف ابجد با شعر بر سنگی نوشته شده و بالای درب ورودی مدرسه نصب گردیده و هم اکنون تعدادی از طلاب و مدرسین همه روزه در مدرسه مشغول تحصیل و تدریس اند.

مسجد خان یکی از بناهای دوران صفویه که ساختمان آجری این مسجد که در کنار ساختمان مدرسه خان واقع شده است، بر اساس سنگ نوشته در ورودی از آثار ساخته شده در دوره شاه سلیمان دوم صفوی است که توسط حاجی سلیمان بیگ ذوالقدر جهرمی ساخته شده که ساختمان مسجد شامل شبستانی ساده با طاق های متعدد است که فاقد تزیینات و کاشی کاری است.