شاهزاده فضل بن موسی بن جعفر

این آرامگاه،زیارتگاهی است منسوب به یکی از فرزندان امام موسی بن جعفر (ع) است. ساختمان این زیارتگاه شامل بقعه ای کوچک و ساده است که درون آن فاقد تزیینات و کاشی کاری است. این زیارتگاه دارای گنبد آجری ساده و بلندی است.سنگ قبر این امامزاده در سال806 ه.ق به دستور سلطان محمد سلجوقی در اصفهان ساخته شده و به جهرم انتقال داده شده است.ساختمان زیارتگاه نیز مربوط به قرن نهم هجری است.