تفرجگاه ها:

در منطقه خفر،گردشگاه های بسیاری وجود دارد که برخی از آن ها می تواند از جالب ترین چشم انداز های منطقه برای سیر و تماشا باشد.این سیاحت گاه ها از این قرار است:

1.طبیعت دل انگیز خفر،زیستگاه موجودات و گیاهان گوناگون و بی شماری است که با هریک از نواحی ایران،وجه تمایز دارد و چشم هر رهگذری را به خود جلب می کند.

2.تنگه تادوان در شمال غربی روستای تادوان،دارای خانه گبر ها و غار دیدنی و پایان ناپذیر است.

3.سواحل رودخانه قره قاچ

4.آب چکو واقع در شمال باب انار

5.جاپا یا قدمگاه امام زمان(عج)واقع در روستای کرفت.

6.باغ رضوان یا باغ نخلی واقع در آباد شاپور

7.باغ بقعه واقع در روستای جزه

8.باغ ملکی(آغایی)و چشمه سار های روستای برایجان

9.بیش از صد چشمه در سراسر منطقه

10.آبشار خفر واقع در شمال این محل