ویژگی های جغرافیایی

1-موقعیت و وسعت:

شهرستان جهرم،در جنوب استان فارس واقع گردیده است.شهرستان های شیراز در شمال،فسا در شرق،فیروز آباد در غرب،لار در جنوب و داراب در جنوب شرقی،این شهر را در بر گرفته اند.شهر جهرم که مرکز شهرستان است،دارای طول جغرافیایی 52درجه و 45دقیقه شرقی،و عرض جغرافیایی 28درجه و 20دقیقه شمالی واقع شده است.مساحت شهر جهرم 5629کیلومترمربع می باشد.

رودخانه ها:

1-روخانه قره آغاج:

این رودخانه از مهمترین رودخانه های استان فارس است که از چهل چشمه پیرامون شیراز سرچشمه می گیرد و پس از آبیاری زمین های کوار،وارد محدوده شهرستان جهرم می شود و بخش های خفر و سیمکان را در بر می گیرد.پس از عبور از شهرستان جهرم،به رودخانه مند میریزد که یکی از رودهای معروف حوزه خلیج فارس است.آب این رودخانه،شیرین و قابل استفاده برای کشاورزی و آشامیدن است.هم اکنون کار ساخت سد مهمی بر روی این رودخانه،آغاز شده است که پس از پایان این پروژه، آثار مطلوب بر کشاورزی و منابع آب،ایجاد جاذبه های جهانگردی و همچنین،تولید برق آبی را شاهد خواهیم بود.

2-روخانه سیمکان:

این رودخانه،از تنگ آتشگاه سرچشمه می گیرد و پس از عبور از برخی روستاهی سیمکان به رودخانه قره آغاج می ریزد.

3-رودخانه شور:

از ارتفاعات جنوبی فارس سرچشمه می گیرد و به دلیل عبور از لایه های نمکی،شور است.این رودخانه از شمال شهر جهرم می گذرد و سر انجام به رودخانه قره آغاج می ریزد.