اماکن تاریخی و سیاحتی

وجود آثار وابنیه تاریخی،ایران را به صورت مجموعه ای ازسبک ها و آثار معماری و حجاری و کاشی کاری در آورده است. شهرستان جهرم نیز دارای آثار تاریخی و حجاری فراوانی مانند:آتشکده چهار تاقی،قلعه قلات،غار آتشگاه وچاه های روستای مادوان (در بخش خفر)،مقبره جاماسب حکیم (که از دوره ساسانیان بوده و در بخش خفر قرار دارد)،قدمگاه از دوره ساسانیان،مسجد و مدرسه خان مربوط به دوره صفویه،وآثار حجاری است که به بررسی معروف ترین آنها می پردازیم.